WARSZAWA

T: 600 800 556

Regulamin Promocji „Bowling -30% z biletem kinowym”

I Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady promocji „Bowling -30% z biletem kinowym”, uprawniającej do nabycia w obniżonej cenie wstępu na bowling w wyznaczonym terminie i na  zasadach określonych w puncie V tego regulaminu.

II Organizator i miejsce promocji

Organizatorem promocji jest firma BC Club Warszawa sp. z o. o., z siedzibą w Koszalinie, adres: ulica szczecińska 22 (75-135); NIP 6692528877, prowadząca działalność Centrum Rozrywki MK Bowling w Warszawie w Galerii Młociny, ulica Zgrupowania AK „Kampinos” 15 (01-943), lokal: 2.37, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III Czas trwania promocji:

Promocja obowiązuje w każdy piątek do dnia 27.09.2019 (włącznie), w godzinach otwarcia lokalu 12:00-00:00.

IV Uczestnictwo w promocji

Promocja dostępna jest dla osób fizycznych, zamieszkałych lub przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również cudzoziemców, działających, jako konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie, w jakim mogą sami za zgodą lub bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy lub rozporządzać mieniem, zwanych dalej Uczestnikami Promocji.

V Zasady promocji

1. Przedmiotem promocji jest możliwość zakupu wstępu na kręgle w obniżonej cenie.
2. Obniżka wynosi 30% ceny obowiązującej według podstawowego cennika, w czasie korzystania z usługi.
3. Uczestnik promocji będzie uprawniony do skorzystania z promocji wyłącznie na podstawie biletu z dowolnego seansu w okresie 30 dni od jego zakupu w dowolnym kinie sieci Multikino.
4 Warunkiem skorzystania z Promocji przy składaniu zamówienia na miejscu w lokalu jest uprzednie złożenie oświadczenia przez uczestnika Promocji o przystąpieniu do Promocji oraz przekazanie Biletu Kinowego obsłudze Kręgielni.
5. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości skorzystania z promocji.
6. W ramach promocji możliwe jest zakupienie dowolnej ilości godzin wstępu na kręgle dla maksymalnie 6 osób, na 1 torze, w ramach jednego zamówienia.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
8. Promocja nie obowiązuje przy zamówieniach telefonicznych i online.

VI. REKLAMACJE I SKARGI

1. Wszelkie reklamacje lub skargi powinny być kierowane drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Promocji, jak również opis podstaw reklamacji lub skargi.
3. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację lub skargę w terminie 14 dni od otrzymania pisma reklamacyjnego lub skargi. W tym terminie Organizator poinformuje również Uczestnika Promocji, w takim sam sposób, w jaki reklamacja lub skarga została złożona, czyli drogą e-mailową o wyniku złożonej reklamacji lub skargi. Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza treść jest pełną wersją Regulaminu Promocji, dostępną pod adresem: www.mkbowling.pl/promocje-warszawa lub w siedzibie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

Wróć do promocji